Firma Constructii Cluj - Inchirieri utilaje


Inchiriem utilaje si cofraje pentru diferite lucrari in constructii

Toate utilajele se inchiriaza cu deservant instruit si calificat

- Excavatii
- Decopertari teren
- Nivelari teren
- Perina de balast compactat in fundatii
- Compactari
- Lucrari de terasare teren
- Taluzari
- sapaturi pentru: canalizare, alimentare cu apa, gaz, bransamente, fundatii de drumuri, case, hale si alte cladiri
- Sapaturi pentru: fose septice, piscine, pescarii
- Nivelare teren
- Excavari canale rigole
- Demolari mecanizate
- Drumuri de acces
- Platforme de: - pamant, balast, pietruite
- Dislocari material excavat
- Incarcare si transport moloz
- Transport piatra , nisip , balast , diverse
- Transportarea si furnizarea balastului sau a materialelor de constructii necesare